Saraybosna

Saraybosna Hakkında

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ( Boşnakça ve Hırvatça : Sarajevo , Sırpça :Capajebo ) , 2007 yılı sayımlarına göre 619.030 kişilik nüfusuyla ülkenin en büyük kentidir.

Saraybosna , ayrıca Bosna Hersek Federasyonu’nun ve fiili başkenti Banyaluka olan Sırp Cumhuriyeti’nin de hukuki başkentidir. Saraybosna, Bosna bölgesinin Dinar Alpleri’yle çevrili Saraybosna Vadisi içerisinde , Miljacka Nehri’nin çevresinde kurulmuştur. Şehir, barındırdığı dini çeşitliliğiyle bilinir. Müslümanlık, Katoliklik , Ortodoskluk ve Musevilik burada yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada var olagelmiştir. Bu yüzden Saraybosna , Avrupa’nın Kudüs’ü olarak kabul edilir.

Saraybosna, Balkanlardaki kültürel şehirlerin en önemlilerinden biri olarak kabul görür. Bu bölgedeki ilk yerleşim kalıntıları tarih öncesi döneme kadar uzanmasına rağmen , modern şehrin ortaya çıkışı 15.yüzyılda Osmanlıların bu bölgedeki hakimiyet kurmasıyla başlar. Osmanlılar’ın 1463’te bölgeyi ele geçirmesiyle şehirde büyük bayındırlık faaliyetleri başlar ve bunun sonucunda Saraybosna, Türklerin Avrupa’da kurduğu en büyük kent olur ve bu durum bugün için de geçerlidir.

Saraybosna da tarih boyunca uluslar arası önemi olan birçok olay yaşamıştır ; 1914 yılında I.Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olarak gösterilen Arşidük Franz Ferdinand’ın Gavrilo Princip tarafından suikasti , 1984 Kış Olimpiyat oyunları vb.

Şehir , Bosna Savaşı sırasında dünya modern savaş tarihindeki en uzun kuşatmasına maruz kalmıştır. Bugün, Bosna-Hersek’in en büyük kültürel ve ekonomik merkezi olan şehir , günümüzde halen kendini toparlamaya çalışmaktadır.

Saraybosna’nın adı, Osmanlı Devleti tarafından alınmadan önce Vrhbosna idi. Osmanlı Devleti’nde Bosna-Saray denmesinin yanı sıra Saray Ovası olarak da adlandırdı. Bu yüzden günümüzde pek çok dilde bu ifadenin kısa hali olarak Sarajevo adı kullanılmaktadır.

Ülke
Bosna Hersek
Dil
Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça
Nüfus
291.422 (2013)
Para Birimi
Bosna Markı